Home

Contents

Facebook

Youtube


Student List Promotion 8

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ៨ វគ្គទី ២​ ឆ្នាំទី ៤ ឆមាសទី ២
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
ឯកទេស គ្រប់គ្រង
ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ - ២០១៧ សិក្សាពេលព្រឹក បន្ទប់ ប្រទេសថៃ

 

ល.រ អត្តលេខ គោត្តនាម-នាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត ផ្សេងៗ
អក្សរខ្មែរ អក្សរឡាតាំង
1 BSR060728 ចាន់ ចុង CHAN CHONG Jan 06,90  
2 BSR070493 រុន បិន RUN BEN Mar 27,92  
3 BSR080144 ប្រាង សុផាត BRANG SOPHAT Jul 06,93  
4 BSR080145 ឡំ ភារុន LOM PHEARUN Oct 10,95  
5 BSR080200 សែម សុធាប SEM SOTHEAP Jul 16,93  
6 BSR080216 ប៉ិក ប៉ុយ BEK POUY Apr 01,96  
7 BSR080273 មាន មុំ MEAN MOM Jan 01,93  
8 BSR080314 សុខ ផាន់ណា SOK PHANNA Aug 19,91  
9 BSR080430 អៀវ រ៉ាវី EEAV RAVY Aug 08,96  
10 BSR080441 ចយ រិទ្ធ CHORY RITH Dec 09,90  
11 BSR080445 ភន់ សេងហាង PHOUN SENGHANG Nov 15,95  
12 BSR080590 តាំង សុលាង TANG SOKLEANG Dec 11,93  
13 BSR080740 ពៅ ភារុម្យ POV PHEARUM Apr 19,96  
14 BSR080833 ប៊ឹត សុធារ៉ា BOET SOTHEARA Jun 17,95  
15 BSR080966 សរ សារ៉ម SAR SARAM Jul 10,95  
16 BSR081074 សែម សុឃាង SEM SOKHEANG Mar 25,82  
17 BSR081085 ផុន ផាក PHON PHAK Oct 08,95  
18 BSR081100 គី សុខលាភ KY SOKLEAP Jan 06,94  
19 BSR081134 ប៊ុនធឿន សុធា BUNTHOURN SOTHEA Oct 15,94  

 

 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ៨ វគ្គទី ២​ ឆ្នាំទី ៤ ឆមាសទី ២
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
ឯកទេស គណនេយ្យ
ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ - ២០១៧ សិក្សាពេលព្រឹក  បន្ទប់ ប្រទេសថៃ

 

ល.រ អត្តលេខ គោត្តនាម-នាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត ផ្សេងៗ
អក្សរខ្មែរ អក្សរឡាតាំង
1 BSR080940 គឹម រដ្ឋា KIM RATHA Oct 01,94  
2 BSR080123 អ៊ីវ សុខភិរម្យ IV SOKPHIROM Aug 25,95  
3 BSR080887 ឡាំង ពន្លឺ LANG PHLAEU Oct 24,96  
4 BSR080138 ចៀន សុម៉ាលី CHIEN SOMALY Dec 03,95  
5 BSR080884 ឡាយ សុរ័ត្ន LAY SOROATH Nov 15,93  
6 BSR070556 ច្រិញ ចន្ទ័ត្រា CHRING CHANTRA 03-Nov-93  
7 BSR080768 សោម សុជាតា SORM SOCHEATA Mar 08,93  
8 BSR080826 សាក់ រៈស្មី SAK RAKSMEY Jun 12,96  
9 BSR080287 ផាន់ ស្រីឌួង PHANN SREYDUONG Jan 17,96  
10 BSR080709 មាន ស៊ីនួន MEAN SYNUON Jan 18,96  
11 BSR080770 កែវ រតនៈ KEO RATANAK Jul 30,86  
12 BSR080377 វ៉ាង សុផាត WANG SOPATH Aug 01,95  
13 BSR081108 ខៀវ ដានី KHIEV DANY Jan 13,85  
14 BSR070084 ពេក ឡា PAK LA Feb 03,92  
15 BSR080941 សុត វណ្ណី SOT VANNY Jun 01,94  
16 BSR080129 លួម ញ៉ែវ LOUM NHEV Feb 10,92  
17 BSR080719 ទឿន ស្រីរត្ន័ TOEURN SREYROTH Aug 23,94  
18 BSR080388 ជា សុម៉ាត្រា CHEA SOMATRA Mar 06,94  
19 BSR080292 ឈិត វិច្ឆិកា CHHET VICHEKA Dec 01,94  
20 BSR080109 សេង រ៉ាវី SENG RAVY Apr 09,94  
21 BSR080320 យស់ សុគន្ធា YOUS SOKUNTHEA Dec 29,95  
22 BSR080275 ឃ្លាំង តូច KHLANG TOUCH Apr 16,94  
23 BSR081004 ឆែ ស្រីសួរ CHHE SREYSUO Jul 13,93  
24 BSR080762 អ៊ុន រ៉ាទី UN RATY May 01,94  
25 BSR080373 ណុត ស្រីអែម NOT SREYIM Apr 10,95  
26 BSR080239 សេ ពិសី SE PISEY May 06,94  
27 BSR080813 ថាវ សុភ័ក្រ THAV SOPHEAK Oct 19,96  
28 BSR081077 ណាំ នី NAM NY May 05,93  
29 BSR070439 វ៉ុន ម៉ាឡេ VON MALE Sep 05,92  

 

 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ៨ វគ្គទី ២​ ឆ្នាំទី ៤ ឆមាសទី ២
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
ឯកទេស ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ
ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ - ២០១៧ សិក្សាពេលព្រឹក  បន្ទប់ ប្រទេសហ្វីលីភីន

 

ល.រ អត្តលេខ គោត្តនាម-នាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត ផ្សេងៗ
អក្សរខ្មែរ អក្សរឡាតាំង
1 BSR080030 ចាន់ វល័ក្ខណ៍ CHAN VOLEAK Oct 06,95  
2 BSR080069 ង៉ោ ឃួងអ៊ី NGOR KHUONG E Mar 01,97  
3 BSR080076 ឡង សេងលាប LONG SENGLEAP Mar 05,92  
4 BSR080268 តាន់ ស្រីល័ក្ខ TAN SREYLEAK Dec 06,95  
5 BSR080279 សារី បូរ៉ា SARY BORA Jul 24,95  
6 BSR080316 សាក់ ស៊ីហ៊ង SAK SIEHORNG Dec 07,94  
7 BSR080327 ផុន ផល្លី PHON PHALLY May 23,95  
8 BSR080329 សាវ៉ាន់ មរកត SAVANN MOROKOTH Dec 04,96  
9 BSR080364 លឺ សំអេង LEU SAMENG Jan 11,92  
10 BSR080422 ភាក់ ហ្វិកក្រី PHEAK FIJKRY Oct 21,93  
11 BSR080448 រឿន ស្រីស៊ាំ ROEUN SREYSAEM Nov 16,95  
12 BSR080495 អ៊ុល ស្រីនិត OUL SREYNITH May 15,94  
13 BSR080651 យន់ ស៊ីដា YORN SYDA Apr 06,95  
14 BSR080716 ប៊ុន ចិន្តា BUN CHENDA Jan 04,92  
15 BSR080730 អ៊ុក ថ្លា OUK THLA Jul 11,92  
16 BSR080732 អាន យ៉ល់ AN  YALL May 18,93  
17 BSR080738 សូរ លាប SOUR LEAB Apr 22,91  
18 BSR080766 ព្រំ ប្រាជ្ញ PROM BRACH Oct 21,93  
19 BSR080771 កែវ បញ្ញា KEO PANHA Nov 15,92  
20 BSR080805 ភិម វ៉ាន់ PHIM VAN Jul 03,94  
21 BSR080893 ប៉ន វាសនា PORN VEASNA May 06,92  
22 BSR080905 សាយ សុភី SAY SOPHY Jul 13,92  
23 BSR080910 ទី យុន TY YUN Jun 27,92  
24 BSR080942 សំ រក្សា SOM REAKSA Mar 18,94  
25 BSR080954 ទៀង ចាន់ទ្រា TEANG CHANTREA Apr 18,92  
26 BSR081082 យឿន សាវន YEOUN SAVON Jan 20,92  
27 BSR081107 ពេជ្រ សោភ័ណ PECH SOPHORN Feb 04,93  
28 BSR070322 នៅ សត្យា NOV SATHYA Jul 23,93  
29 BSR060635 ថង់ សុធារី THONG SOTHEARY Jan 06,90  
30 BSR070044 ប៊ិត គឹមលាន BIT KIMLEAN Aug 06,92  

 

 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ៨ វគ្គទី ២​ ឆ្នាំទី ៤ ឆមាសទី ២
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
ឯកទេស ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ
ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ - ២០១៧ សិក្សាពេលយប់  បន្ទប់ ប្រទេសកម្ពុជា

 

ល.រ អត្តលេខ គោត្តនាម-នាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត ផ្សេងៗ
អក្សរខ្មែរ អក្សរឡាតាំង
1 BSR070225 សុខ សោភ័ណ SOK SORPHORN Aug 06,91  
2 BSR070252 ​រី​​ ចន្ថា RY CHANTHA Jun 21,93  
3 BSR070287 យឿន សុភ័ក្រ YOEURN SOPHEAK Jan 27,94  
4 BSR070458 អ៊ឹង ហួតពន្លឺតុលា OENG HOUTPUNLEUTOLA Oct 28,94  
5 BSR070644 ម៉ល់ សុខារី MOL SOKHARY Feb 13,93  
6 BSR070691 សុខ ចិន្តា SOK CHENDA Apr 16,92  
7 BSR080436 វ៉ាង ស្រីពៅ VANG SREYPAO Apr 06,95  
8 BSR080753 សំ នុត SAM NUT Sep 30,94  
9 BSR080793 ឈើយ សេដ្ឋា CHHOEUY SETHA Jan 11,94
10 BSR080795 ម៉ៅ ម៉ា MAO MA Mar 15,93  
11 BSR080810 ឈឹម ធីតា CHHIM THIDA Apr 24,95  
12 BSR080835 សុត ហឿម SOT HOEUM Apr 07,94  
13 BSR080853 ឡុង នីសាន់ LONG NY SANN Sep 25,92  
14 BSR080870 មឿន ដាវ៉ាន់ MOUERN DAVANN Mar 06,94  
15 BSR080872 លៀង ប៊ុនលឿន LIENG BUNLOEUN Mar 13,90  
16 BSR080882 លី គឹមលាង LY KIMLEANG Dec 17,94  
17 BSR080895 ឡុង លក្ខិណា LONG LAEKHENA Feb 08,95  
18 BSR080917 ទឹម ភីរម្យ TIM PYROM Jan 20,95  
19 BSR080923 សន សាំ SON SAM Nov 12,94  
20 BSR080929 ពុធ ពង្សវរល័ក្ខ PUT PONGVORLEAK Sep 08,95  
21 BSR080933 នៅ វុដ្ឋា NOV VUTHA Apr 05,93  
22 BSR080935 គីរី រតនា KIRY RATANA Sep 10,95  
23 BSR080959 សួន ស្រីមុំ SOUN SREYMOM Mar 15,94  
24 BSR080960 យឿម ស្រីរត្ន័ YOEUM SREYRATH Jan 20,96  
25 BSR080970 ឈឿន ចាន់ណា CHHOEUN CHANNA Sep 06,89  
26 BSR080971 ញាន ញ៉ា NHEAN NHA Dec 10,91  
27 BSR080972 សំ ប៊ុនស SAM BUNSOR Oct 22,92  
28 BSR080974 លឿង កាន្តា LEOUNG KANDA Mar 11,95  
29 BSR080977 ឌុល សៀម DUL SIEM Sep 04,90  
30 BSR080980 ធិ សុគន្ធា THI SOKONTHEA Apr 14,96  
31 BSR080994 ភន ចាន់រស់ PHORN CHANROS Jun 05,90  
32 BSR080995 លុយ បូព្រឹក LUY BOPREUK Nov 03,93  
33 BSR080996 ហ៊ាន ស៊ីណាត HEAN SYNAT Mar 08,94  
34 BSR081002 អាន់ វ៉ាន់ឌី ANN VANDY Oct 04,94  
35 BSR081008 អ៊ឹង លាងផេង EUONG LEANGPHENG Jun 01,95  
36 BSR081020 ឆង សៅរី CHHONG SAVRY Feb 06,94  
37 BSR081023 សួន សំ SOUN SAM Jul 11,94  
38 BSR081030 ប៉ាវ ដួងចន្ទ្រា PAV DOUNGCHANTREA Oct 05,96  
39 BSR081032 សុគន្ធ ចាន់បូទុំ SOKUN CHANBOTOM May 01,95  
40 BSR081035 ឈឹង ពុំសែន CHHOENG PUMSEN Jan 09,93  
41 BSR081060 ប៉ែន សម្បត្តិ PEN SAMBAT Mar 15,94  
42 BSR081076 ឡាន រ៉ាដា LAN RADA Dec 01,91  
43 BSR081083 ខេង ចាប KHENG CHAB Aug 23,92  
44 BSR081088 គង់ ច័ន្ទរស្មី KONG CHANREAKSMEY Jul 17,94  
45 BSR081092
ចាន់ សុភ័ក្ត្រ
CHAN SOKPHEAK Feb 02,82  
46 BSR081099 ទូច មករា TOUCH MAKARA Jul 16,93  
47 BSR081109 ហឿន ហ៊ាន HEOURN HEAN Aug 15,92  
48 BSR081119 លឹម បូរី LIM BOREY Jan 16,94  
49 BSR081122 លាន បញ្ញា LEAN PANHA Oct 18,93  
50 SR02375 ហ៊ន់ វិចិត្រ HOUN VICHET May 15,85  
51 BSR050163 ទួន សុជីវ៉ា TOUN SOCHIVA Sep 12,92  
52 BSR081131 សាន់ បូរី SAN BOREY May 25,95  

 

 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ៨ វគ្គទី ២ ឆ្នាំទី ៤ ឆមាសទី ២
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
ឯកទេស ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ
ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ - ២០១៧ សិក្សាពេលយប់ បន្ទប់ ប្រទេសចិន

 

ល.រ អត្តលេខ គោត្តនាម-នាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត ផ្សេងៗ
អក្សរខ្មែរ អក្សរឡាតាំង
1 BSR080021 ស៊ិនសេន និម្មល SINSEN NIMMOL Aug 19,94  
2 BSR080029 តាន់ ចន្ធា TAN CHANTHEA Apr 09,95  
3 BSR080032 ង៉ិន ស្រីរក្ស NGIN SREYREAK Sep 05,95  
4 BSR080054 រឿន ស្រីណេត ROEUN SREYNETH Apr 04,96  
5 BSR080074 យុន ស្រីណែត YON SREYNET Jan 09,94  
6 BSR080083 អុល ស្រីណាត OL SREYNAT Dec 02,95  
7 BSR080105 វ៉ាន់ ទិញហ៊ុយ VAN TINHHOY Apr 02,94  
8 BSR080112 ដេត សាវេត DET SAVET Aug 15,92  
9 BSR080161 ហៃ លាងវែង HAI LEANGVENG Mar 03,95
10 BSR080162 ហួត ចាន់ណាន HOUT CHANNAN Jun 19,95  
11 BSR080170 និល ចន្ឌី NIL CHANDY Apr 17,96  
12 BSR080206 ម៉ម សុខលិន MORM SOKLIN Sep 11,94  
13 BSR080218 ពេជ្រ ពន្លក PICH PONLOK Aug 19,96  
14 BSR080224 ឈាង សុភមង្គល CHHEANG SOPEAKMONKORL Nov 30,95  
15 BSR080236 ឆាយ គឹមវណ្ណិច CHHAY KIM VANNICH Jun 17,95  
16 BSR080256 សឿយ សង់ SOEUY SANG Aug 06,91  
17 BSR080262 ភឹង ដារីយ៉ា PHOEUNG DARYA Sep 17,95  
18 BSR080281 សុខ សៀត SOK SIET Oct 01,92  
19 BSR080282 រ៉ង ភិរ៉ុន RONG PIRUN Apr 14,94  
20 BSR080283 ថៃ សុកភ័ណ្ឌ THAI SOKPHEAN Dec 06,92  
21 BSR080284 ស៊ុត សុភាត់ SUTH SOPHEAT Oct 07,94  
22 BSR080289 វ៉េត ភានិត VET PHEANET Jan 10,91  
23 BSR080296 ចាន់ណា រ៉ា CHANNA RA Aug 07,93  
24 BSR080299 ទួន រស្មីចិន្តា TOUN REAKSMEYCHENDA Jul 18,95  
25 BSR080306 ព្រាប ប៊ុនធឿន PREAB BUNTHOEUN Feb 25,95  
26 BSR080343 លន់ ផល្លី LUN PHALLY May 06,94  
27 BSR080380 វុទ្ធី សុវណ្ណនី VUTHY SOVANNY Jan 10,94  
28 BSR080398 កែវ វល័ក្ខ KEO VOLEAK May 31,95  
29 BSR080399 ទន់ តាក់ TON TAK Jul 16,87  
30 BSR080402 ឡៅ ថី LAO THEI Jun 05,92  
31 BSR080403 យឹម ស្រីនិច YIM SREY NICH Sep 14,95  
32 BSR080408 មុំ វណ្ណឆាយ MOM VANCHHAY Feb 07,94  
33 BSR080427 សន ចំប៉ី SORN CHAMPEY Jan 05,93  
34 BSR080442 រ៉េត ម៉ូលីកា RET MOLIKA Dec 10,94  
35 BSR080456 ថោង ស្រីរដ្ឋ THORNG SREYRATH Sep 05,95  
36 BSR080468 សូត សុន SOTH SON Aug 27,93  
37 BSR080483 ស៊ិញ វុទ្ធី SINH VUTHY Jun 03,93  
38 BSR080487 ចំរុង បរមី CHAMRONG BORAMEY Jan 23,94  
39 BSR080488 គុណ ចន្ធី KUN CHANTHY Jan 04,95  
40 BSR080528 ណាង ស្រីឡឹង NANG SREYLOENG Oct 23,95  
41 BSR080548 សរ ចំរ៉ុង SOR CHOMRONG May 12,92  
42 BSR080567 សុទ្ធ ធា SOT THEA Nov 23,94  
43 BSR080587 និត វណ្ណៈ NIT VANNAK Sep 01,87  
44 BSR080630 ផ្លែក ប៊ុនរ៉ុង BLEK BUNRONG Oct 24,95  
45 BSR080631
លឹម សុឃីម
LIM SOKHIM May 28,93  
46 BSR080640 រិន សារី RIN SARY Mar 24,92  
47 BSR080656 ស៊ែម គឹមសាន SEM KIMSAN Oct 03,94  
48 BSR080705 តេង សាវឿត TENG SAVOEURT Sep 07,91  
49 BSR080723
អ៊ុង កែវមរកត
UNG KEOMOROKOT Jun 07,95  
50 BSR080736 ចូច ម៉ន CHOCH MORN Feb 01,92  
51 BSR080739 ហ៊ាង នីតា HEANG NITA Oct 13,93  
52 BSR080754
សៀង កាយ
SIENG KAY May 17,90  
53 BSR080757 ដៀម សុវ៉ាត DIEM SOVATH Aug 05,93  
54 BSR081042 អ៊ន វែង OURN VENG Nov 05,91  

 

 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ៨ វគ្គទី ២​ ឆ្នាំទី ៤ ឆមាសទី ២
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
ឯកទេស ទីផ្សារ
ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ - ២០១៧ សិក្សាពេលយប់ បន្ទប់ ប្រាសាទអង្គរវត្ត

 

ល.រ អត្តលេខ គោត្តនាម-នាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត ផ្សេងៗ
អក្សរខ្មែរ អក្សរឡាតាំង
1 BSR070341 តូ ដាណែត TO DANETH Jan 15,93  
2 BSR070404 តាំ ទង TAM TOUNG Jul 25,92  
3 BSR080033 ជន់ សុជា CHUN SOCHEA Jul 01,94  
4 BSR080066 ងន់ ឡង់ឌី NGON LONGDY Jul 20,92  
5 BSR080198 ហុំ ចាន់ណា HUM CHANNA Jan 07,96  
6 BSR080219 ចាន់ ស្រីរ័ត្ន CHAN SREYRATH Mar 02,93  
7 BSR080238 សេង សុវណ្ណារិទ្ឋិ SENG SOVANNARITH Apr 05,92  
8 BSR080366 សយ ថង SOY THORNG Jun 01,94  
9 BSR080417 ឃ្លី ចាន់ឡុង KHLY CHANLONG Jan 23,92  
10 BSR080493 ជី គឹមលី CHY KIMLY Feb 21,96  
11 BSR080513 ព្រិម សំពៃ PREEM SAMPEY May 07,93  
12 BSR081024 លួស សារ៉ុន LUOS SARUN Aug 17,92  
13 BSR081065 មុំ ម៉ិច MOM MECH Mar 16,94  
14 BSR081094 ភី ភាន PHY PHEAN Jan 19,93  
15 BSR081115 ភូ ស្រីមុំ PHOU SREYMOM Nov 17,88  
16 BSR070578 ហែ សុវណ្ណ HER SOVANN Dec 12,94  

 

 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ៨ វគ្គទី ២​ ឆ្នាំទី ៤ ឆមាសទី ២
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
ឯកទេស គ្រប់គ្រង
ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ - ២០១៧ សិក្សាពេលយប់  បន្ទប់ ប្រទេសថៃ

 

ល.រ អត្តលេខ គោត្តនាម-នាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត ផ្សេងៗ
អក្សរខ្មែរ អក្សរឡាតាំង
1 BSR050521 តាន់ តឿយ TAN TOUERY Jul 25,90  
2 BSR060069 ធិន ភឿន THIN PHEURN Aug 30,86  
3 BSR070089 កាង សុគុណ KANG SOKUN Jul 05,91  
4 BSR070256 ជា ឡុង CHEA LONG Nov 09,91  
5 BSR070377 លន់ លី LON LY Oct 10,91  
6 BSR070381 ផល្លា សំនង់ PHALLA SAMNONG Jan 02,87  
7 BSR070392 សួម សាមម៉ារ៉ា SUOM SAMMARA Nov 10,88  
8 BSR070712 ពិន ណារិទ្ធ PIN NARITH Oct 26,93  
9 BSR080002 ធៀម លាងអ៊ីង THIEM LEANGING Jul 01,94
10 BSR080009 ឆុំ សុគឿន CHHOM SOKOEUN Mar 21,90  
11 BSR080025 ហ៊ាង តាក់ហី HEANG TAKHEY Dec 30,93  
12 BSR080027 ស៊្រាង លឹមហួរ SREANG LIMHOUR Mar 03,94  
13 BSR080070 ស៊ុន គឹមសាន្ត SUN KIMSAN Jan 06,97  
14 BSR080084 ទេព រ៉ាឌី TEP RADY Jun 24,94  
15 BSR080088 ព្រំ បញ្ញា PROM PANHA Nov 03,94  
16 BSR080103 សូ ជា SO CHEA Jan 01,88  
17 BSR080114 មន ព្រឹក MON PHROEK Oct 08,91  
18 BSR080116 លឿម ប៊ុនរ័ត្ននិមល LOEUM BUNRATHNIMOL Aug 07,96  
19 BSR080188 សំ សុខ SAM SOKH Mar 06,90  
20 BSR080201 យិន ដាវី YIN DAVY Jun 28,94  
21 BSR080266 ដួង វីរីយ៉ា DUONG VIREYA Feb 22,95  
22 BSR080323 ដួង រឿប DOUNG ROEUB Feb 07,88  
23 BSR080330 នាល់ កុសល NALL KOSAL May 07,81  
24 BSR080365 ឡាច ចន្ថា LACH CHANTHA Jun 18,80  
25 BSR080394 ភឿក នឿន PHOEUK NHOEUN May 15,86  
26 BSR080397 ធន់ ធំ THOUN THOM Sep 12,93  
27 BSR080407 ឈិន សាម៉ុន CHHEN SAMON Oct 16,93  
28 BSR080415 ម៉េន ម៉ៃ MEN MAI May 04,90  
29 BSR080498 ដួង ណារ៉ន់ DUONG NARORN Oct 08,90  
30 BSR080504 សៀន ស៊ីនាង SEAN SINEANG Sep 10,90  
31 BSR080546 ឃិន ខៀន KHIN KHIEN Jul 13,87  
32 BSR080663 ចំរើន សារ៉ូ CHAMREOUN SARO Jun 21,96  
33 BSR080685 កង សុផាត KANG SOPHAT Feb 02,90  
34 BSR080720 គង់ ដារិត KONG DARITH Feb 06,95  
35 BSR080734 ទៀប ទឿង TIEB TOEURNG Apr 01,83  
36 BSR080769 ឆន រតនា CHHORN RATHANA Nov 06,94  
37 BSR080817 វុធ វៃ VUTH VEY Jan 06,93  
38 BSR080879 សុខ វណ្ណា SOK VANNA May 05,82  
39 BSR080922 ខ្លែន វិតា KHLEN VITA Dec 05,94  
40 BSR080930 តាន់ វិសាល TAN VISAL Dec 29,91  
41 BSR080991 ពេក ម៉ុន PEK MON Jun 15,84  
42 BSR080998 ម៉ៃ សុធន់ MAI SOTHUN Aug 10,95  
43 BSR081009 គឹម សុខា KIM SOKHA Apr 26,95  
44 BSR081021 ឈុន បូរិន CHHUN BORIN Mar 10,88  
45 BSR081031 យឹម យាន YIM YEAN Dec 03,94  
46 BSR081033 ស៊ិន សុភាព SIN SOPHEAP Feb 07,94  
47 BSR081047 ធាប សុភា THEAB SOPHEA Jun 08,91  
48 BSR081051 ហឿន សុធារី HOEUN SOTHEARY Apr 07,95  
49 BSR081063 ជៀម សុវណ្ណ CHEAM SOVAN May 08,93  
50 BSR081081 គី គឹមហ៊ួត KI KIMHOUT Sep 16,94  
51 BSR081117 វ វណ្ណះ VO VANNAK Apr 01,94  
52 SR02062 ហេង​ ឈុនវេង HENG CHHUNVENG May 05,89  
53 BSR070835 សុខ សុខា SOK SOKHA Feb 14,89  
54 BSR050066 ជ័យ សុធា CHEY SOTHEA Mar 02,93  

 

 

 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ៨ វគ្គទី ២​ ឆ្នាំទី ៤ ឆមាសទី ២
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
ឯកទេស គណនេយ្យ
ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ - ២០១៧ សិក្សាពេលយប់ បន្ទប់ ទ្វីអាមេរិចខាងត្បូង

 

ល.រ អត្តលេខ គោត្តនាម-នាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត ផ្សេងៗ
អក្សរខ្មែរ អក្សរឡាតាំង
1 BSR060336 សន រស្មី SORN RAKSMEY Dec 01,92  
2 BSR070798 យឿន រស្មី YOEUN REAKSMEY Feb 01,93  
3 BSR080001 ឈឹម សៅដេត CHHOEM SAODET Dec 30,93  
4 BSR080008 ហេង សំបូរ HENG SAMBOR Mar 13,93  
5 BSR080014 ហឿង គឹមហេង HEOURNG KIMHENG Aug 01,95  
6 BSR080019 សួន សេរី SOUN SEREY Nov 21,94  
7 BSR080043 ហុង ផល្លី HONG PHALLY Feb 10,94  
8 BSR080058 គង់ ស្រីមាស KONG SREYMEAS Apr 13,94  
9 BSR080059 សាន សំអាត SAN SAM ATH Dec 29,96
10 BSR080060 ធឿន សុជាតា THOEUN SOCHEATA Feb 26,95  
11 BSR080089 បូយ បូរ៉ានី BOUY BORANY Jun 22,96  
12 BSR080098 ឃឹម ឆោមនីមល KHIM CHHORMNIMOL Dec 06,95  
13 BSR080115 មុន្នី ចរិយា MONY CHAKRIYA Oct 25,94  
14 BSR080118 វ៉ាន់ ចំរុង VAN CHOMRONG Oct 05,92  
15 BSR080132 មី សារឿម ME SAROEURM Mar 10,94  
16 BSR080159 ចាន់ ពន្លឺ CHANN PONLEU Apr 30,93  
17 BSR080163 ហួន ឡៃហួរ HUON LAIHUOR May 13,93  
18 BSR080205 សយ និមល SOY NIMOL Jul 25,94  
19 BSR080235 ឃឹះ បូរ៉ា KHEUS BORA Jan 13,93  
20 BSR080244 វៃ សុខា VAY SOKHA Jan 05,96  
21 BSR080297 ចាន់ណា រិន CHANNA RIN Apr 15,95  
22 BSR080310 ចិន សៅលីម CHEN SAOLIM Dec 18,93  
23 BSR080390 ប៉យ សុណា POY SOKNA Mar 29,88  
24 BSR080411 ហ៊ួ រដ្ឋណា HUO RATHNA Apr 05,88  
25 BSR080412 ទុយ ដាវី TOUY DAVY Dec 20,94  
26 BSR080432 សុង រដ្ឋា SONG RATHA Aug 04,95  
27 BSR080480 ញ៉ ម៉ារី NHOR MARY Sep 10,92  
28 BSR080486 សា រស្មី SA REAKSMEY Dec 09,95  
29 BSR080501 សៀន ស៊ីនាថ SEAN SINEATH Dec 20,93  
30 BSR080629 យឿន ឆេងគុណ YOEUN CHHENGKON Jul 12,95  
31 BSR080735 ឈឹង សាវីន CHHOENG SAVIN Jul 09,93  
32 BSR080742 ហោ ស៊ីនួន HOR SINOUN Nov 13,94  
33 BSR080744 យិត ម៉ានី YET MANY Sep 23,92  
34 BSR080789 សួន សុភាព SOUN SOPHEAP Oct 05,92  
35 BSR080815 នួន ទិច NOUN TECH Feb 09,94  
36 BSR080877 លាម ម៉ាណូយ LEAM MANOY Feb 25,92  
37 BSR080883 ឃឿម ផល្លា KHOEURM PHALLA Mar 08,96  
38 BSR080900 ភឺន បូគន់ PHOUN BOKUN Mar 19,91  
39 BSR080901 ពុំ រិទ្ធី PUM RITHY Feb 02,85  
40 BSR080928 សួន ស៊ីណា SOUN SINA Aug 05,94  
41 BSR080999 ចិន ផាន់ណា CHEN PHANNA Feb 19,95  
42 BSR081012 ធួន គឹមយ៉ាត THOUN KIMYAT Mar 05,93  
43 BSR070008 ហោ ហ៊ន់ HOR HUONN Jan 07,90  
44 BSR070078 ឡាំ ស្រីមុំ LAM SREYMOM Dec 30,95